+48 509074302
s7
s6
slider
Obrona w procesach karnych

Odszkodowania

ODSZKODOWANIA
Reprezentacja i poradnictwo prawne w sprawach o odszkodowanie za szkodę na osobie lub mieniu, zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, rentę z tytułu:

  • błędów w sztuce medycznej,
  • naruszenia praw pacjenta (np. nieuzasadniona odmowa udzielenia pomocy medycznej lub dostępu do określonych usług bądź świadczeń medycznych),
  • niewykonania lub nienależytego wykonania postanowień umowy (odpowiedzialność ex contractu),
  • wypadków komunikacyjnych i innych nieszczęśliwych wypadków, śmierci osoby bliskiej w wypadku,
  • wypadków przy pracy, wypadków doznanych w drodze „do” lub „z” pracy,
  • reprezentacja klientów w procesie likwidacji szkody przed ubezpieczycielem, sporządzanie reklamacji.