+48 509074302
s7
s6
slider
Obrona w procesach karnych

Publikacje

Artykuły opublikowane w czasopismach naukowych oraz pracach zbiorowych: 

Analiza sytuacji prawnej dziecka w ramach rodzicielskiej funkcji wychowania, kierowania i nadzoru, w: Pomoc rodzinie dysfunkcyjnej, Praca zbiorowa pod red. B. Kałdon, Stalowa Wola 2006

Aktywizacja zawodowa dzieci i młodzieży jako przejaw dążeń resocjalizacyjnych w służbie rodziny, w: Profilaktyka, resocjalizacja, rewalidacja pomocą rodzinie, Praca zbiorowa pod red. B. Kałdon, Stalowa Wola 2007
Dodatkowe zastrzeżenia umowne jako czynniki wyróżniające umowę agencyjną na tle innych umów gospodarczych, „Społeczeństwo i Rodzina” 2007/11
Wpływ statusu prawnego osób współpracujących na zatrudnianie członków rodziny, w: Pomoc dziecku i rodzinie w sytuacji kryzysowej: osiągnięcia, problemy, perspektywy, Praca zbiorowa pod red. I. Kurlak, Stalowa Wola 2008
Dobro dziecka jako przesłanka ograniczenia władzy rodzicielskiej w trybie art. 109 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, w: Diagnostyka i rozwiązywanie problemów psychospołecznych dzieci i młodzieży, Praca zbiorowa pod red. B. Kałdon, J. Kahlan, A. Fidelus, Sandomierz – Warszawa 2009
Przesłanki ograniczenia władzy rodzicielskiej w ujęciu historycznym, „Zeszyty Prawnicze UKSW” 2010/10.1
Dokonywanie przesunięć składników majątkowych w obrębie wspólności majątkowej ustawowej na podstawie czynności prawnych rozporządzających, w: Obrót powszechny i gospodarczy. Problemy cywilnoprawne, Praca zbiorowa pod red. Iwona Ramus, Toruń 2014
Przesłanki uchylenia się przez pełnoletnie dzieci od wykonania obowiązku alimentacyjnego wobec rodziców a instytucja pozbawienia praw rodzicielskich (władzy rodzicielskiej) w prawie rosyjskim i polskim (analiza porównawcza), w: Prawo alimentacyjne, t. II, Zagadnienia materialne, Praca zbiorowa pod red. J.M. Łukasiewicz, I. Ramus, Toruń 2015

Monografie:

Przesłanki oraz skutki ograniczenia i pozbawienia władzy rodzicielskiej, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2012

Opracowania słownikowe:

Rozdział XII. Prawo pracy, w: Leksykon obywatela, Wydawnictwo C.H. Beck, pod red. S. Serafina i B. Szmulika, Warszawa 2008 (opracowano ok. 300 haseł z zakresu prawa pracy)

Uczestnictwo w konferencjach naukowych:

Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Pomoc rodzinie dysfunkcyjnej” – 2006
Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Profilaktyka, resocjalizacja, rewalidacja pomocą rodzinie” – 2007
Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „ Pomoc dziecku i rodzinie w sytuacji kryzysowej: osiągnięcia, problemy, perspektywy” – 2008
Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Diagnostyka i rozwiązywanie problemów psychospołecznych dzieci i młodzieży” – 2009
Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Obrót powszechny i gospodarczy. Problemy cywilnoprawne” – 2013
Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Prawo alimentacyjne. Zagadnienia materialne” – 2016