+48 509074302
s7
s6
slider
Obrona w procesach karnych

Prawo administracyjne

PRAWO ADMINISTRACYJNE
  • sporządzanie odwołań od decyzji i postanowień organów administracji publicznej i samorządowej, skarg do WSA i NSA,
  • reprezentacja w postępowaniu przed organami administracji publicznej i samorządowej, wojewódzkimi sądami administracyjnymi, Naczelnym Sądem Administracyjnym,
  • uzyskiwanie koncesji, pozwoleń, w tym w procesach budowlanych, inwestycyjnych oraz obrotu nieruchomościami.