+48 509074302
s7
s6
slider
Obrona w procesach karnych

Współpraca

W celu zapewnienia kompleksowej i profesjonalnej obsługi klienta adwokat Iwona Długoszewska-Kruk podejmuje współpracę z adwokatem kościelnym Martyną Peretą.

Martyna Pereta – z wykształcenia prawnik. Adwokat kościelny. Aplikant adwokacki III roku, członek Izby adwokackiej w Lublinie. Z kancelarią adwokat Iwony Długoszewskiej-Kruk współpracuje od 2016 r.

W czerwcu 2014 r. ukończyła równolegle kierunki prawo oraz prawo kanoniczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie. W dniu 23 czerwca 2014 r. przystąpiła i pozytywnie złożyła egzamin licencjacki, będący odpowiednikiem egzaminu adwokackiego w prawie polskim, z wynikiem bardzo dobrym. Następnie została zatwierdzona do pełnienia funkcji adwokata kościelnego przy Sądzie Biskupim w Sandomierzu i Sądzie Metropolitalnym w Lublinie. Do dnia dzisiejszego nieprzerwanie świadczy pomoc prawną i reprezentuje strony w sprawach o stwierdzenie nieważności małżeństwa przed Sądami kościelnymi. Od 1 października 2017 r. podjęła studia doktoranckie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji. Stale podnosi swoje kwalifikacje zawodowe i rozwija wiedzę prawniczą w obszarach szeroko pojętego prawa cywilnego, prawa karnego, rodzinnego i opiekuńczego oraz kanonicznego prawa procesowego.